מיקרו בתעשיה

פרויקטים בתעשייה הביטחונית 

קונסולת ניווט
קונסולת ניווט
מדגים רק״מ
מדגים רק״מ
מדגים רק״מ
מדגים רק״מ
דואלית 30 מ״מ
דואלית 30 מ״מ
Thyphoon
עמדה דואלית
עמדה דואלית
עמדת נפ״ק
עמדת נפ״ק